Stowarzyszenie Hobbiton zakończyło realizację projektu ,, Od wspólnego czytania do wspólnego działania”. Projekt zakładał wybór
  15 najciekawszych
  i najbardziej charakterystycznych baśni z krajów UE
   , a w dalszej eliminacji wybór 5 baśni i opracowanie do nich scenariuszy dynamicznego czytania. Ponadto dla 5 narratorów przygotowano stroje adekwatne do każdej baśni. Zostały tez przygotowane elementy scenografii. ,,Baśniowe wieczory i poranki” realizowaliśmy
  w Siecieminie, Sianowie, Skibnie i Sierakowie.
  Przy współudziale publiczności powstawał magiczny, inscenizowany teatr pokoleń, ponieważ uczestnikami były nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i dziadkowie.
  Projekt zachęcał do popularyzacji czytelnictwa 
  poprzez aktywne włączanie się odbiorców inscenizacji oraz do uczynienia z czytania aktywnej formy spędzenia czasu.